Gruvans fladdermöss

Mustaschfladdermus


Arten håller under sommarhalvåret till i lövskogsområden och är mycket lik sin släkting Brandts fladdermus. Arterna kan skiljas åt genom tragus, ett litet lock inne i örat som är synligt då fladdermössen hänger på väggen.

Nordisk fladdermus

Är Sveriges vanligaste fladdermus och övervintrar oftast i träd men också jordkällare och grottor. Den har påträffats vid ett antal tillfällen i Tykarpsgrottan vid vinterinventering.

Vattenfladdermus

Är en mycket vanlig art i Sverige som under sommaren jagar den tätt över vattenytan i vattendrag. Den kan även ses jaga dagtid då tillgång på insekter är stor, ofta på våren.

Brandts fladdermus

Är en av de vanligaste arterna i Sverige och är mycket lik sin släkting Mustschfladdermus. Säkraste sättet att skilja arterna åt är att titta på deras tänder. Båda har påträffats i Tykarpsgrottan vid vinterinventeringar.

Barbastell

Är en mycket ovanlig art som påträffas då och då vid vinterinventeringar, särskilt under stränga vintrar. Under sommartid trivs den i äldre lövträd i odlingslandskapet. Kallas "Mopsfledermaus" på tyska.

Bechsteins fladdermus

Är Sveriges ovanligaste däggdjur. Den återupptäcktes i Tykarpsgrottan 2004 efter att inte ha setts sedan 80-talet. Den är stor, med en kroppslängd på ca 4 – 5,5 cm och vingbredd på 24-28 cm. Den övervintrar gärna i grottor och hänger då fritt från taket. Den är akut hotat. Avverkas mer av dess sommarmiljö, högstammig bokskog, så kan den försvinna helt.

Långörad fladdermus
Är en ganska vanlig art i Tykarpsgrottan under vintern.   Håller under sommarhalvåret gärna till under innertaken på gamla hus. Den har väldigt långa öron som den fäller in under vingarna när den hänger upp sig för vinterdvala. Synligt på bilden är tragus, dess öronlock.
Fransfladdermus
Är en ganska ovanlig fladdermus I Sverige. Under sommaren håller den gärna till inne i ladugårdar, och påträffas med ett antal exemplar vid den årliga inventeringen. Fransfladdermusen är ganska lik sina släktingar Vattenfladdermus och Bechsteins fladdermus.